وطن اصلی و وطن دوم چیست؟ حکم آنها را بیان کنید.

وطن اصلی و وطن دوم چیست؟ حکم آنها را بیان کنید. خامنه ای

دکمه بازگشت به بالا