آیا تراشیدن ریش حرام است و شخص مورد نظر فاسق است؟

آیا تراشیدن ریش حرام است و شخص مورد نظر فاسق است؟

دکمه بازگشت به بالا