آیا مصرف زکات فطره در امور فرهنگی و مذهبی جایز است؟

آیا مصرف زکات فطره در امور فرهنگی و مذهبی جایز است؟

دکمه بازگشت به بالا