آیا زکات فطره (فطریه) را میتوان به فقیر گنهکار و غیرمتدین داد؟

آیا زکات فطره (فطریه) را میتوان به فقیر گنهکار و غیرمتدین داد؟

دکمه بازگشت به بالا