آیا میتوان زکات فطره را در شهر دیگر داد؟

آیا میتوان زکات فطره را در شهر دیگر داد؟

دکمه بازگشت به بالا