آیا غیر سید میتواند زکات فطره (فطریه) را به سید بدهد

آیا غیر سید میتواند زکات فطره (فطریه) را به سید بدهد

دکمه بازگشت به بالا