آیا میتوان زکات فطره (فطریه) را برای مداوا به بیمار داد؟

آیا میتوان زکات فطره (فطریه) را برای مداوا به بیمار داد؟

دکمه بازگشت به بالا