آیا فطریه زنی که از تمکین شوهر خودداری میکند بر شوهرش واجب است؟

آیا زکات فطره زنی که از شوهرش تمکین نمی کند واجب است؟

سوال: زنی که از تمکین شوهر خودداری می کند ، آیا زکات فطریه او از شوهرش برداشته می شود؟

پاسخ: خیر، شوهرش باید زکات فطریه او را بدهد مگر اینکه نان خور شخص دیگری باشد.

منبع: استفتائات مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای

دکمه بازگشت به بالا