آیا استفاده از شیاف های روغنی روزه را باطل میکند؟

آیا استفاده از شیاف های روغنی روزه را باطل میکند؟ حکم استفاده از شیاف برای بانوان و زنان در حال روزه

دکمه بازگشت به بالا