محرمیت داماد به نامادری همسر/ آیا داماد به نامادری همسر محرم است؟

آیا داماد به نامادری محرم است؟ آیا داماد به همسر دوم محرم است؟

محرمیت داماد به نامادری همسر

پرسش: همسر اینجانب فوت شده و ازدواج مجدد کرده ام و دختر همسر اولم در شرف ازدواج است، آیا دامادم نسبت به همسر دومم محرم است؟ بعبارتی آیا داماد همسر محرم است آیا داماد به نامادری همسر محرم است؟

پاسخ: داماد شما به مسر دوم شما محرم نمی شود و نامحرم است.

عدم محرمیت داماد به نامادری همسر

پرسش : آیا مرد به نامادری زنش محرم است؟
آیت الله مکارم شیرازی: خیر، محرم نیست.

دکمه بازگشت به بالا