حکم پوشیدن لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است

حکم پوشیدن لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است

حکم پوشیدن لباسی­ که ترویج فرهنگ کفر و شرک است:‌‌

الف) پوشیدن هر نوع لباسی که ترویج فرهنگ ضد اسلامی است، حرام است.
ب) پوشیدن لباس‌­هایی که روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده، به خودی خود ایراد ندارد. اما اگر ترویج فرهنگ ضد اسلامی شود، حرام است و تشخیص آن به عهده عرف است.
ج) ‌مجرد اینکه لباسی از کشورهای غیر اسلامی وارد شده، دلیل بر حرمت استفاده از آن نیست.

دکمه بازگشت به بالا