حکم نگاه کردن به نامحرم

حکم نگاه کردن به نامحرم - حکم نگاه کردن به زنان نامحرم در تلویزیون و پخش مستقیم

نگاه مرد به غیر همسر (نگاه کردن به نامحرم)

الف) نگاه حضوری به:
مسلمان : فقط به گردی صورت و مچ دست به پایین، بدون لذت جنسی، درصورتی که این مواضع بدون آرایش یا زیور باشد، جایز است.
غیرمسلمان : جاهایی‌که به صورت متعارف و معمول نمی­‌پوشانند، بدون لذت جنسی جایز است.
ب) نگاه تصویری به:
پخش مستقیم : اگر بشناسیم حرام است و در صورت عدم شناخت و بدون لذت جنسی، بنابر احتیاط واجب، حرام است.
عکس یا پخش غیر مستقیم : اگر بشناسیم، مانند نگاه حضوری است.

دکمه بازگشت به بالا