یک عقیقه برای چند نفر

آیت الله خامنه ای

یک عقیقه برای چند نفر

س. آیا یک عقیقه را می توان به نیت چند نفر انجام داد؟
ج. کفایت یک عقیقه برای بیش از یک نفر، ثابت نیست.

منبع: سایت پاسخکده برگفته از استفتائات آیت الله خامنه ای

یک عقیقه برای چند نفر

 

دکمه بازگشت به بالا