آیت الله مکارم شیرازی

حکم مداحی و روضه خوانی زنان از نظر آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :شغل بعضى از خانم ها ذکر توسّل به اهل بیت(علیهم السلام)در مجالس زنانه است. گاهى از اوقات به هنگامى که مشغول روضه خوانى یا مداحی و مولودی خوانی هستند مردان و یا بچّه هایى که خوب و بد را مى فهمند وارد حیاط آن خانه مى شوند و صداى این خانم را مى شنوند. حکم این قبیل روضه خوانى ها و مداحی و مولودی خوانی چیست؟
پاسخ : در این مورد که نوشته اید، صداى خود را آهسته تر کند و یا بدون تکیه به صوت بخواند.

پرسش :اگرخواهرانی که مداحی می کنند صدایشان از خا نه بیرون رود و نامحرم صدای آنها را بشنود چه حکمی دارد. و مثلا مولودی خواندن ودست زدن در خانه اشکالی دارد؟
پاسخ :باید به شکلی بخوانند که صدای آنها را نامحرم نشنود.

آیت الله خامنه ای

حکم مداحی و روضه خوانی زنان از نظر آیت الله خامنه ای

پرسش: اگر نامحرم صدای مداحی و نوحه‌ خوانی یا گریه زنان را بشنود، اشکال دارد؟
پاسخ:اگر موجب جلب توجه نامحرم باشد یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد اشکال دارد. اما اگر در آن حد نباشد، به نظر حضرت آقا حرام نیست ، اما شایسته هم نیست که صدای گریه و ناله و ضجه و عزاداری خانم‌ها را مردان نامحرم بشنوند.

س: آیا مداحى براى بانوان جایز است؟
ج) مداحى زن در جایى که مى‌داند نامحرم صداى او را مى‌شنود اگر موجب جلب توجه و تهییج نامحرم و یا مفسده دیگرى گردد، جایز نیست.

گردآوری: سایت پاسخکده برگفته از استفتائات مراجع عظام تقلید

حکم مداحی و روضه خوانی زنان