پیشگویی از روی ستارگان

پیشگویی منجم از روی ستارگان

در نهج البلاغه آمده است که امام علی (ع ) وقتی تصمیم گرفتند به جنگ خوراج بروند، اشعث بن قیس که آن وقت از اصحاب بود، با عجله و شتابان جلو آمد و گفت: یا امیرالمؤ منین، صبر کنید، عجله نکنید، برای آنکه یکی از خویشاوندان من مطلبی دارد و می خواهد به عرض شما برساند.

حضرت فرمودند بیاید.

آمد عرض کرد: یا امیرالمؤ منین. من منجم هستم و متخصص سعد و نحس ایام. در حسابهای خودم (  پیشگویی از روی ستارگان) به اینجا رسیدم که شما اگر الآن حرکت کنید و به جنگ بروید قطعا شکست خواهید خورد و با اکثریت اصحابتان کشته خواهید شد.

حضرت در جواب فرمودند: هر کس که گفته تو را تصدیق کند. پیغمبر را تکذیب کرده است. این حرفها چیست که شما می گویید؟…سپس به اصحاب فرمودند: بگویید به نام خدا، به خدا اعتماد و توکل کنید، حرکت کنید، علیرغم نظر منجم الان حرکت کنید و بروید.

رفتند و بعد معلوم شد که در هیچ جنگی به اندازه این جنگ، علی (ع ) فاتح نشده است.

برگفته از پایگاه حوزه نت

دکمه بازگشت به بالا