تراشیدن ریش تمام صورت با ماشین یا تیغ، چه حکمی دارد؟

حکم تراشیدن تمام ریش

سوال: تراشیدن ریش تمام صورت با ماشین یا تیغ، چه حکمی دارد؟

پاسخ:
همه مراجع (جز گلپایگانی، بهجت و صافی): تراشیدن ریش (با ماشین، تیغ یا …) بنابر احتیاط واجب، حرام است. [1]
آیات عظام: صافی،‌ گلپایگانی و بهجت: تراشیدن ریش، حرام است. [2]
تبصره: تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمان لازم و مانند آن مضطر و ناچار به تراشیدن ریش باشد یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر یا حرج و مشقت غیرقابل تحملی باشد، جایز است.

پی نوشت:
[1]. خویی، منهاج الصالحین، ج 2،‌ ص 12، م 43؛ امام خمینی، استفتائات، ج 2،‌ ص 31،‌ س 79؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات،‌ س 1416 و 1421؛ نوری، استفتائات،‌ ج 1، س 492 و 493؛ مکارم، استفتائات جدید،‌ ج 2،‌ ص 243، س 750 و 753؛‌ تبریزی، استفتائات، ج 1،‌ ص 228،‌ س 1089 و 1096؛‌ فاضل،‌ جامع المسائل،‌ ج 1،‌ ص 238،‌ س 955 و 957؛ سیستانی،‌ توضیح المسائل‌ 16 مرجع،‌ ص 633، م 2246؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، ص 18، م 43؛‌ زنجانی، استفتائات، پایگاه اطلاع رسانی www.zanjani.net،‌ س 315.
[2]. گلپایگانی، مجمع المسائل،‌ ج 2، ص 15،‌ س 15؛ بهجت، استفتائات، ج 3،‌ ص 151، س 3880؛ همو، توضیح المسائل، متفرقه،‌ م 4؛‌ صافی، جامع الاحکام، ج 2، ص 182، س 1740 و 1742.

منبع: پاسخکده برگرفته از پایگاه رهروان ولایت

دکمه بازگشت به بالا