نماز خواندن در ساعت کاری و اداری

سوال: حکم نماز جماعت یا فرادا در ادارات در ساعت کاری چیست؟

پاسخ:
نماز خواندن چه به صورت جماعت و چه فرادا در ساعت کاری، به اندازه زمان تعیین شده( بیست دقیقه) اشکال ندارد؛ اما صرف وقت بیشتر از مقدار معین، خلاف مقررات است و جایز نیست.

منبع:
امام خمینی، توضیح المسائل (محشی – امام خمینی و دیگر مراجع)، ج 2، ص 988، م 1968 و 1972.

دکمه بازگشت به بالا