احتیاط قبل از فتوا و بعد از فتوا

تفاوت احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا

اگر مجتهد اعلم بعد از اینکه در مسئله فتوا داده است، احتیاط کند، مثلاً بفرماید «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود، اگرچه احتیاط این است که سه مرتبه بشویند» مقلد او نمی تواند در آن مسئله  به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند؛ بلکه باید یا به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند؛ (مگر اینکه فتوای مجتهد دیگر نزدیک تر به احتیاط باشد) اما اگر احتیاط قبل از فتوا ذکر شود احتیاط واجب است که یا باید به همین فتوا عمل شود یا به مجتهد اعلم پس از  مرجع تقلید فعلی رجوع کرد. (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، «وحید، خویی»،(1) سیستانی،(2) نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، مکارم، اراکی، گلپایگانی و فاضل).(3)

پی نوشت ها:
1- حسین وحید خراسانی و سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین،ج2، تقلید، م31؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، تقلید،م7 و سایت، استفتائات، تقلید، س21.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م31.
3- توضیح المسائلمراجع، م8؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1،تقلید، م64؛ متن داخل پرانتز را آیات عظام محمدتقیبهجت و ناصر مکارم شیرازی ندارند؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل، تقلید،م10 و استفتائات، ج1،تقلید، س51؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، اصطلاحاتفقهی، س3؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م31؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م37.

دکمه بازگشت به بالا