آداب نزدیکی و رابطه زناشویی

پاره ای از آداب و مستحبات آمیزش عبارتند از:

1- تعجیل نکنند؛

2- با وضو باشند؛

3- قبل از آمیزش ملاعبه کنند؛

4- در مکان پوشیده و پنهان باشند؛

5- در زمانی باشد که زن میل به آمیزش دارد؛

6- از خداوند فرزندی پاک و مبارک و سالم درخواست کنند؛

7- تسمیه «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» و استعاذه «اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم» بگویند.[1]

بهترین زمان آمیزش
مناسب ترین زمان های آمیزش عبارت است از:

1- عصر روز جمعه،

2- ظهر روز پنج شنبه،

3- در شب اول ماه رمضان،

4- شب های دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه.[2]

مکروهات آمیزش
در اوقات مواردی آمیزش مکروه است؛ از جمله:

1- اول ظهر،

2- مقابل قبله،

3- پشت به قبله،

4- در زیر آسمان،

5- در حال ایستاده،

6- در هنگام غروب آفتاب،

7- در شب عید فطر و قربان،

8- بعد از غذا و با شکم پر،

9- در شبی که ماه گرفته باشد،

10- در روزی که خورشید گرفته باشد،

11- در حالی که بچه ناظر آنها باشد،

12- در حال احتلام پیش از غسل یا وضو،[3]

13- بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید،

14- در حالی که هر دو کاملًا عریان باشند.[4]

محرمات نزدیکی
موارد و زمان هایی که نزدیکی در آنها حرام است، عبارت است از:

1- در حال احرام،

2- زمان نفاس،

3- در حال اعتکاف،

4- دوران قاعدگی،

5- در حال روزه واجب،

6- زمانی که زن کمتر از نه سال داشته باشد،

7- جایی که طواف و نماز نساء در حج را به جا نیاورده باشد.[5]

پی نوشت ها
[1] . همان، م 9 و 18 و 20
[2] . العروه الوثقى، النکاح، م 11.
[3] . البته اگر بدون فاصله چند بار آمیزش انجام گیرد مکروه نیست.
[4] . العروه الوثقى، النکاح، م 11.
[5] . العروه الوثقى، ج 1، احکام الحائض، السابع و احکام النفاس، م 10، ج 2، المفطرات، الثالث، و اقسام الصوم، السابع و احکام الاعتکاف و احکام النکاح، فصل 2، م 1؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 450 و 513 و 1584؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 452 و 515 و 1581؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 456 و 520 و 1592؛ العروه الوثقى، احکام الاعتکاف؛