Ultimate magazine theme for WordPress.

نشانه های منی در مردان

عناوین مشابه: نشانه های منی در مردان چیست؟ نشانه های منی در خواب چیست؟ نشانه های سه گانه منی چیست؟ اگر در خواب آبی از من بیرون بیاید چگونه نشانه های سه گانه منی را تشخیص دهم؟

نشانه های منی در مردان

اکثر مراجع می فرمایند منی در مردان سه نشانه دارد:

1. با شهوت باشد.
2. با جستن و جهش بیرون آید.
3. بعد از بیرون آمدن منی بدن سست شود.

بیان نظر همه مراجع در مورد نشانه های منی در مردان:

همه ی مراجع عظام (به جز آیات عظام بهجت، صافی و مکارم): خروج منی در مردی که سالم است و مریض نمی باشد، دارای سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. 3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه های سه گانه و یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.[1]

آیات عظام بهجت و مکارم: خروج منی در مرد دارای دو نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکی از آن دو را نداشت، حکم به منی نمی شود؛  مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.[2]

آیت الله العظمی صافی: اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منی نمی شود؛  مگر آن که از راه دیگری اطمینان پیدا کند که منی است.[3]

نشانه های منی در خواب

کسی که در خواب است نشانه های سه گانه منی را متوجه نمی شود بنابراین نشانه های منی در خواب چیست؟

شخصی در صورتی جنب می شود که یا اینکه یقین به وجود سه نشانه بکند یا از راه دیگری یقین به وجود منی پیدا کند مثلا از ظاهر و رنگ و بوی آن یقین کند که این منی است بنابراین جنب است ولی اگر شخصی از خواب بیدار شد مایعی روی لباس خود حس کرد یا دید ولی یقین به حاصل شدن نشانه های سه گانه ندارد و از راه دیگری نیز یقین برای اش حاصل نشد و شک دارد چنین شخصی جنب نیست و غسل جنابت بر عهده او نیست.

پی نوشت ها:
[1]  توضیح المسائل مراجع، م 346؛ وحید، توضیح المسائل، م 352؛ نوری، توضیح المسائل، م 347؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س 180. نک:  نمایه: شرایط جنابت، سؤال 475.
[2]  بهجت، توضیح المسائل مراجع، م 346 و مکارم، تعلیقات علی العروه، غسل الجنابه.
[3]  توضیح المسائل، م 1352.

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از