حکم رقص در تنهایی و برای خود!

در ادامه بررسی احکام رقص در این پست از پاسخکده به بررسی حکم رقص در تنهایی و برای خود می پردازیم که آیا رقصیدن تنهایی مرد یا زن چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟ یا اینکه آیا رقصیدن به تنهایی جلوی آینه اشکال دارد یا خیر؟ حکم رقص برای خود چیست؟

حکم رقص در تنهایی

بعد از خواندن حکم رقص در تنهایی توصیه می کنم برای خواندن بقیه احکام رقص به لینک زیر مراجعه کنید:
احکام رقص

تعریف رقص

رقص حرکات موزونی است که به منظور لهو و لعب انجام می شود.[۱] و هم چنین برخی گفته اند: هر عملی که عرفاً بدان رقص بگویند.

حکم رقص به تنهایی از نظر مراجع

آیت الله خامنه ای: رقص  به تنهایی حرام نیست، مگر اینکه مستلزم حرامی باشد.(3) مانند اختلاط زن و مرد، یا همراه بودن رقص با موسیقی مطرب.
تبصره: در موسیقی که تنهایی و یا عدم تنهایی در حکم دخیل نیست و اگر یک موسیقی دارای فاکتورهای موسیقی حرام باشد چه تنها و چه در جمع نمی توان آن را گوش داد اما درباره رقص باید گفت که رقص فی نفسه و به خودی خود اشکالی ندارد مگر اینکه مستلزم حرامی گردد و یا با مواردحرامی همراه باشد نظیر رقص همراه با موسیقی حرام و یا رقص در حضور نامحرم که موجب تحریک شودو…اما ما به شما توصیه می کنیم که از وقت ارزشمند و گرانبهای خود مخصوصا در دوران جوانی استفاده بهینه کنید و آن را با اموری بیهوده نگذرانید .شما می توانید اوقات فراغت خود را با مطالعه و تفریح هایی نظیر استخر رفتن و یا کوهنوردی پر کنید ضمنا شیرینی عبادت و مناجات با خداوند را نباید نادیده انگاشت.
پرسش : اگر انسان در تنهایی برقصد و کسی پیش او نباشد رقص او اشکال دارد و حرام است؟
آیت الله مکارم شیرازی : اشکال ندارد.
پرسش: آیا رقصیدن در تنهایی نیز اشکال دارد ؟
آیت الله سیستانی: رقصیدن زن برای زن یا به تنهایی ـ به احتیاط واجب ـ جایز نیست .
پرسش: رقصیدن شخص در آینه برای خودش چه حکمی دارد؟
آیت الله سیستانی: به احتیاط واجب جایز نیست.

برای خواندن بقیه احکام رقص توصیه میکنم حتما به لینک زیر مراجعه کنید:
احکام رقص

 

دکمه بازگشت به بالا