حکم شرعی رقص محلی و سنتی

در این پست از پاسخکده به بررسی موارد ذیل می پردازیم:
حکم رقص محلی چیست؟ حکم شرعی رقص محلی و سنتی چیست؟  آیا رقص محلی و سنتی حلال است یا حرام؟ رقص محلی و سنتی چه حکمی دارد؟

پس از خواندن مطلب حتما احکام جامع رقص را نیز بخوانید که میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:
احکام رقص

حکم رقص محلی و سنتی

همه مراجع: تفاوتى میان انواع رقص ها در حکم نیست.1
آیات عظام امام و خامنه ‏اى: رقص اگر باعث تحریک شهوت، ارتکاب گناه و یا ترتّب مفسده شود و یا زن در بین مردان نامحرم برقصد، حرام است. (خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1168 ؛ دفتر: امام)
آیه اللَّه بهجت: به طور کلى رقص اشکال دارد. (دفتر: بهجت.)
آیه اللَّه تبریزى: رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان، در مجالس عروسى و مانند آن – در صورتى که در معرض نگاه مرد (حتى پسر ممیز ) نبوده و مشتمل بر حرام دیگرى مثل موسیقى و مانند آن نباشد اشکال ندارد. رقص در غیر این دو مورد، از مصادیق لهو بوده و سزاوار است که مؤمن، از لهو اجتناب کند. (استفتاءات، س 1042.)
آیات عظام سیستانى و وحید: تنها رقص زن براى شوهر و بر عکس آن، جایز است. (سیستانى، Sistani.org، رقص ش 7 ؛ دفتر: وحید.)
آیات عظام صافى، فاضل و مکارم: تنها رقص زن براى شوهر جایز است. (مکارم، استفتاءات، ج 1، س 534 و 535 ؛ صافى، جامع ‏الاحکام، ج 2، س 1580 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1736 و 1738 ؛ نورى، استفتاءات، ج 2 س 574.)

حکم شرعی رقص محلی و سنتی از نظر آیت الله خامنه ای

س 1169. رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟
ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه ‏ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.
س 1175. رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستایی که آلات موسیقی در آن‌ها به‌کار می‏رود چه حکمی دارد؟ و تکلیف ما دربرابر آن چیست؟
ج. رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصى که موجب مفسده و برانگیخته‌شدن شهوت گردد، حرام است و به‌کارگیرى آلات موسیقى و گوش‌دادن به آن‌ها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این موارد نهى از منکر است.
س 1179. آیا مبارزه نمایشی با عصا در عروسی‏ها جایز است؟ اگر همراه آن آلات موسیقی به‌کار روند چه حکمی دارد؟
ج. اگر به‌صورت بازى ورزشى تفریحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى به‌کارگیرى آلات موسیقى به نحو لهوى و طرب‏آور، به هیچ وجه جایز نیست.
س 1180. «دبکه» چه حکمی دارد؟ (نوعی رقص محلی است که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه‏ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمین می‏کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می‏کند.)
ج. اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد. اجوبه الاستفتائات.

حکم رقص محلی از نظر مراجع

سوال: آیا حکم رقص های محلی یا حرکات عادی که به اسم رقص انجام می شود با حکم رقص کلاسیک و منظّم، متفاوت است؟
آیت الله بهجت (ره)
رقص به تمام انواع آن اشکال دارد.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)
آیت الله تبریزی (ره)
در صورت صدق رقص- چه محلّی باشد چه کلاسیک- حکم رقص را دارد. والله العالم
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)
آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)
اگر رقص به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مستلزم فعل حرام یا ترتب مفسده ای (انجام گناهی)باشد، جایز نیست.
اجویه الاستفتائات، ص 275، س 1167
آیت الله سیستانی (دام ظلّه)
اگر رقص باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)
آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)
بطور کلی آنچه که در نظر عرف، رقص محسوب شود حرام است مگر رقص زن فقط برای شوهرش در صورتی که ناظر (بیننده)دیگری نباشد که اشکال ندارد. والله العالم
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)
آیت الله فاضل لنکرانی (ره)
رقص بطور کلی و به هر صورت و عنوان که باشد چون نوعاً منشا از بین رفتن شرم و حیا و در نتیجه خوف وقوع در مفسده(انجام گناه) دارد لذا احتیاط در اجتناب از مطلق (هرگونه)رقص است.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)
آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)
اگر رقص نامیده شود فرقی ندارد.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)
آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)
فرقی ندارند.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

 

حتما احکام جامع رقص را نیز بخوانید که میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:
احکام رقص

[1]. تبریزى، استفتائات، س 1062؛ خامنه اى، استفتائات، س 1166 و 1179 و دفتر: همه مراجع.(احکام ازدواج،پرسمان).

دکمه بازگشت به بالا