Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم رقص زن برای زن

در این پست از پاسخکده حکم رقص زن برای زن را بررسی می کنیم و اینکه آیا رقصیدن زن برای زن حرام است یا جایز؟ که در ادامه میتوانید نظر مراجع تقلید را بخوانید.

حکم رقص زن برای زن

پرسش: رقص زن برای زن و مرد برای مرد تقریباً در بسیاری از مجالس عروسی صورت می گیرد. با توج به این که این امر صرفاً برای شادی است و مفسده ای نیز ندارد، حکم امام در این رابطه چیست؟ اگر مخالفند چرا؟ (با توجه به آن که مفسده ندارد).

مسلماً رقص زن برای مردان نامحرم حرام است، اما دربارۀ رقص زن برای زنان و نزد محارم در میهمانی‌ها یا عروسی‌هایی که در آن مردان نمی‌توانند رفت و آمد کنند، نظر مراجع معظم تقلید به این شرح است:
آیات عظام بهجت، مکارم، فاضل، نورى، وحید خراسانی و سیستانى: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [1]
آیت الله صافى: رقص زن در برابر زن یا مرد حرام است. [2]
آیات عظام تبریزى [3] ، خامنه ‏اى، امام خمینى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید). [4]
البته مراجع تقلید رقص زن، صرفا در برابر شوهر را (بدون کار حرامی دیگر مانند موسیقی حرام) جایز شمرده‌اند. جهت تفصیل بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: احکام جامع رقص

نظر تفصیلی مراجع تقلید درباره رقص زن برای زن

حضرت امام(ره) معتقدند که رقص در سه صورت حرام است:
1. باعث تحریک شهوت شود.
2. در ضمن آن مرتکب گناه دیگری شوند.
3. مفسده ای به آن مترتب باشد.
چنانچه رقص هیچ کدام از موارد سه گانه را در بر نداشته باشد چنان که در سؤال نیز چنین فرض شده است، حرام نمی باشد چه رقص زن در برابر زنان دیگر و چه رقص مرد برای مردها. البته می فرمایند که برای مؤمن سزاوار است که از لهو اجتناب نماید.
س: رقص زن برای زن بدون وجود نامحرم در مجالس عروسی، میهمانی ها و پارتی ها چه حکمی دارد؟
ج: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد. (پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، ج 21، ص 90)
س: حکم رقص مرد برای مرد را بیان کنید.
ج: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد. (همان، ص 91)
س: رقصیدن در اسلام چه صورت دارد و تا چه حدّ جایز است؟
ج: بسمه تعالی، در مجلس عروسی زنانه با اجتناب از محرمات خارجی مانع ندارد. (فایل استفتائات، ج 8، ص 539)

دفتر حضرت آیه الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی):
رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند؛ مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این‌ صورت هم اگر به‌گونه‌‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.

دفتر حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):
تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدیّن، خواهد بود.

دفتر حضرت آیه الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):
موسیقی مطلقاً حرام است و فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.

آیا رقص زن برای زن حرام است؟

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
س 1168. رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟ج. رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏ ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است.
س 1154: اجرای کنسرت توسط زن برای زنان با علم به اینکه گروه نوازندگان نیز زن هستند، چه حکمی دارد؟ج: اگر اجرای کنسرت به‌صورت ترجیع لهوی (غنا) باشد و یا موسیقی که نواخته می‏شود از نوع لهوی مضل عن سبیل الله و مناسب مجالس گناه حرام باشد، حرام است.

آیت الله العظمی سیستانی
پرسش: می خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟    پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.
پرسش: آیا بانوان در شب زفاف و عروسی می توانند با هر نوع آهنگی آواز خوانی کنند حتی با آهنگ های متناسب مجالس لهو و لعب؟ و آیا آنان می توانند از آلات و ابزار موسیقی استفاده کنند؟ و آیا آن وضع را می توان در مجلس عقد خوانی، شب حنابندان و یا مناسبت های دیگر، تکرار کرد یا مخصوص شب عروسی است؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب، چنان آواز خوانی ها حتی در شب زفاف و عروسی هم ترک شود تا چه رسد به شبها و مناسبت های دیگر و حکم موسیقی و آواز خوانی حلال و حرام در مسائل قبل توضیح داده شد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آواز خواندن زن برای زن [موسیقى] آواز خواندن زن براى زنان و براى شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حکمى دارد؟ براى شوهرش و براى سایر زنان بدون غنا و بدون آهنگهاى مناسب لهو و فساد اشکال ندارد.
گوش دادن آواز زن برای بانوان [موسیقى] گفته مى شود: «گوش دادن به دو نوع از موسیقى شرعاً اشکال دارد; صداى زن، و دیگرى آهنگ مطرب; یعنى آهنگى که انسان را از حالت طبیعى خارج مى سازد.  الف) در خصوص مورد اوّل; یعنى گوش دادن مرد به آواز زن مشکلى نیست، ولى آیا گوش دادن آواز زن براى زن هم حرام است؟   ب) در مورد دوّم باید بگویم که هیچ گونه آهنگى نمى تواند مرا از حالت طبیعى خارج سازد.
گوش دادن به نوار موسیقى، چه با کلام و چه بى کلام، چه غمگین و چه غیر غمگین، براى من چه حکمى دارد؟
جواب الف: چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براى زنان هم جایز نیست.  جواب ب: معیار، افراد و اشخاص نیستند، بلکه کلیّه آهنگهاى متناسب با مجالس لهو و فساد براى همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبیعى بیرون ببرد یا نبرد.
رقص در مجالس عروسی [ رقص] آیا رقص در مجالس عروسى جایز است؟ رقص منشأ فساد است و اشکال دارد خواه رقص زن براى زن یا مردبراى مرد و یا زنان براى مردان باشد ولى رقص زن براى همسرش اشکال ندارد.
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در این موضوعات با آیت الله مکارم شیرازی هم نظر هستند.

آیت الله العظمی نوری همدانی
هل هله و کف زدن و رقص در مجالس عروسى و مولودى و اعیاد را بیان نمائید و حضور در این مراسم و تماشا کردن رقص دیگران چه حکمى دارد؟  ج: کف زدن اگر به حدّ جلف و سبکى نرسد و در غیر مساجد و حسینیّه‏ها باشد اشکال ندارد و رقصیدن و شرکت در مجالس رقص نیز اشکال دارد.

آیت الله العظمی بهجت قدس سره
رقص زن برای زن و رقص مرد در حضور مردان  سؤال1801. رقصیدن زن در جایى که مرد نامحرم نیست، چه حکمى دارد؟ هم‏چنین رقص مرد براى مرد چه حکمى دارد؟
پاسخ: رقصیدن زن در مجالس زنان و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است.
2) رقص و آواز در مجالس عروسى که زن‏ها و مردها جدا باشند، آیا اشکال دارد؟  پاسخ: رقص خلاف احتیاط است، آواز هم به غنا و غیر غنا منقسم مى‏شود که در صورت غنایى بودن حرام مى‏باشد

آیت الله فاضل لنکرانی
سؤال 997 :لطفاً حکم دایره و دف زدن در عروسى زنان و مجلس عقد و مجلس جشن بعد از عقد و خواندن زن در مجالس زنانه و زدن دایره در مراسم ختنه کردن فرزند را بیان فرمایید؟
پاسخ: تنها غنا و آواز در مجالس عروسى زنانه مستثنى است و در بقیه موارد حرام است.  سؤال1737:رقص زن براى زن و رقص مرد براى مرد چگونه است؟
پاسخ:به طور کلى رقص نوعاً منشأ فساد و از بین رفتن حیاء است و احتیاط در ترک رقص و عدمحضور در مجلس رقص است.
آیت الله العظمی وحید خراسانی نیز با ایت الله فاضل لنکرانی هم نظر است.

پی نوشت ها:
[1] . آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736؛آیت الله سیستانى sistani.org ،رقص ش 3؛ آیت الله نورى، استفتاءات، ج 2،س 574؛آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م 1.
[2] . آیت الله صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580، به نقل از نرم افزار پرسمان.
[3] . البته آیت الله تبریزی رقص زن برای مرد محرم را هم جایز نمی دانند.
[4] . آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 1042 آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 1168 دفتر: امام خمینى.