حکم رقص در عروسی ، حکم رقص عروس و زن و مرد در عروسی

در این پست از پاسخکده به بررسی حکم رقص در عروسی و همچنین رقص عروس و زن و مرد در عروسی می پردازیم.

حکم رقص در عروسی

مسلماً رقص زن برای مردان نامحرم حرام است، اما دربارۀ رقص زن برای زنان و نزد محارم در میهمانی‌ها یا عروسی‌هایی که در آن مردان نمی‌توانند رفت و آمد کنند، نظر مراجع معظم تقلید به این شرح است:
آیات عظام بهجت، مکارم، فاضل، نورى، وحید خراسانی و سیستانى: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
( آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736؛آیت الله سیستانى sistani.org ،رقص ش 3؛ آیت الله نورى، استفتاءات، ج 2،س 574؛آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م 1.)
آیت الله صافى: رقص زن در برابر زن یا مرد حرام است.
(آیت الله صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580، به نقل از نرم افزار پرسمان.)
آیات عظام تبریزى  ، خامنه ‏اى، امام خمینى : اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید)[البته آیت الله تبریزی رقص زن برای مرد محرم را هم جایز نمی دانند.].
[ آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 1042 آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 1168 دفتر: امام خمینى.]
البته مراجع تقلید رقص زن، صرفا در برابر شوهر را (بدون کار حرامی دیگر مانند موسیقی حرام) جایز شمرده‌اند.

ضمائم:
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند؛ مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این‌ صورت هم اگر به‌گونه‌‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است [برگرفته از سایت معظم له] .
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
موسیقی مطلقاً حرام است و فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیدۀ متدیّن، خواهد بود.

حکم رقصیدن زن برای زن در عروسی

سوال: اگر از موسیقی های ملایم در عروسی استفاده شود، رقصیدن زن برای زن در این حالت چه حکمی دارد؟

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدیّن، خواهد بود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
موسیقی مطلقاً حرام است و فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.

حکم رقص در میان محارم

سوال: رقص در میان جمع محرم ها چه حکمی دارد؟
جواب: مشهور فقها، رقص زن را فقط برای شوهرش جایز می دانند بنابراین در جایی که دیگران هستند رقص جایز نیست و نیز رقص زنان در مجالس زنانه و رقص مردان در مجالس مردانه جایز نیست. (استفتائات امام (ره), ج2, س35 ـ استفتائات آیه الله مکارم شیرازی , ج1, س534)

سوال: دادن مبلغی به عنوان شاباش که در جشن های عروسی به عروس یا داماد داده می شود چه حکمی دارد؟
جواب: دادن هدیه به عروس اشکال ندارد اما اگر دادن وجه مذکور در مقابل رقصیدن عروس یا داماد باشد که اگر رقص نباشد به او نمی دهند, و به نظر مرجع تقلید عروس یا داماد یا دهنده وجه رقص او جایز نباشد دادن وجه مذکور اشکال دارد.

سوال: نظر امام خمینی(ره) در مورد رقص و موسیقی را بیان فرمایید؟
جواب: به نظر معظم‎له تنها رقص زن برای همسرش بدون حضور دیگران جایز است. موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانعی ندارد. (استفتائات جدید امام خمینی (ره), ج2, س25 و س35)

سوال: رقص بچه ممیز چه حکمی دارد؟
جواب: بچه ای که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده است تکلیفی ندارد. (اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری , ج2, ص32)

چند سوال از حضرت آیت الله خامنه ای

سوال: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟
ج. رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه‏اى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.

سوال: رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمى دارد؟
ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است.

سوال: مشاهده رقص دسته ‏جمعى مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمى دارد؟
ج. نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناه‌کار و تجّرى او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.

چند سوال از آیت الله مکارم درباره حکم رقص در عروسی

سؤال 248. با توجّه به این که به جز رقص همسر براى همسر، بقیه رقص ها اشکال دارد، لطفاً بفرمایید: پولى که به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ویژه عروسى ها، به کسى که مى رقصد مى دهند، براى دهنده و گیرنده آن، از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب: دادن و گرفتن این پول ها جایز نیست.

سؤال 249. آیا براى عروس جایز است که در مجلس عروسى زنانه، که هیچ مردى جز داماد حضور ندارد، فقط براى شوهرش بر قصد; هر چند زنان دیگر هم تماشا کنند؟
جواب: رقص زن فقط براى شوهرش جایز است، نه در حضور زنان دیگر.

سؤال 250. آیا رقص در مجالس عروسى، مخصوصاً مجالس زنانه، جایز است؟
جواب: رقص منشأ فساد است و اشکال دارد، خواه رقص زن براى زن، یا مرد براى مرد، و یا زنان براى مردان باشد; ولى رقص زن براى همسرش اشکال ندارد.

سؤال 251. آیا جایز است زن در میان زنان برقصد؟ اگر جایز نیست، حکم نشستن زنان در تالارها و چنین مجالسى چگونه است؟
جواب: همان گونه که گفته شد تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیه اشکال دارد، و نباید در مجالس معصیت شرکت کرد. > احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 4. رقص و شاباش/آیت الله مکارم شیرازی.

دکمه بازگشت به بالا