حکم رقص دسته جمعی

در ادامه بررسی احکام رقص در این پست از پاسخکده به بررسی حکم رقص دسته جمعی می پردازیم که آیا رقص دسته جمعی جایز است؟ حرام است یا حللال؟ و اینکه تماشای رقص دسته جمعی چه حکمی دارد؟

حکم رقص دسته جمعی از نظر آیت الله خامنه ای

سوال: رقص دسته جمعی مردان چه حکمی دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر رقص به گونه ای باشد که موجب تحریک شهوت شود و یا مستلزم کار حرامی باشد، حرام است، ولی اگر نگاه کردن به آن باعث تأیید، فرد گناهکار و تجّری او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.

س 1170. مشاهده رقص دسته‏ جمعی مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمی دارد؟
ج. نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناه‌کار و تجّری او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.

آیا رقص دسته جمعی و محلی حرام است؟

رقص محلی و دسته جمعی آیا حرام است؟ یزله کردن عرب ها چی؟
آیات عظام امام و خامنه ‏اى: رقص اگر باعث تحریک شهوت، ارتکاب گناه و یا ترتّب مفسده شود و یا زن در بین مردان نامحرم برقصد، حرام است.
(خامنه ‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1168 ؛ دفتر: امام)
آیه اللَّه بهجت: به طور کلى رقص اشکال دارد. (دفتر: بهجت.)
آیه اللَّه تبریزى: رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان، در مجالس عروسى و مانند آن – در صورتى که در معرض نگاه مرد (حتى پسر ممیز ) نبوده و مشتمل بر حرام دیگرى مثل موسیقى و مانند آن نباشد اشکال ندارد. رقص در غیر این دو مورد، از مصادیق لهو بوده و سزاوار است که مؤمن، از لهو اجتناب کند.(استفتاءات، س 1042.)
آیات عظام سیستانى و وحید: تنها رقص زن براى شوهر و بر عکس آن، جایز است.
(سیستانى، Sistani.org، رقص ش 7 ؛ دفتر: وحید.)
آیات عظام صافى، فاضل و مکارم: تنها رقص زن براى شوهر جایز است.
(مکارم، استفتاءات، ج 1، س 534 و 535 ؛ صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1736 و 1738 ؛ نورى، استفتاءات، ج 2 س 574.)

دکمه بازگشت به بالا