حکم شرعی رقص کردی

در ادامه بررسی احکام رقص در این پست از پاسخکده حکم شرعی رقص کردی را بررسی می کنیم که آیا رقص کردی حرام است یا جایز؟

حکم رقص کردی

رقص محلی و دسته جمعی آیا حرام است؟ حکم رقص کردی چیست؟
آیات عظام امام و خامنه ‏اى: رقص اگر باعث تحریک شهوت، ارتکاب گناه و یا ترتّب مفسده شود و یا زن در بین مردان نامحرم برقصد، حرام است.
(خامنه ‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۱۶۸ ؛ دفتر: امام)
آیه اللَّه بهجت: به طور کلى رقص اشکال دارد. (دفتر: بهجت.)
آیه اللَّه تبریزى: رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان، در مجالس عروسى و مانند آن – در صورتى که در معرض نگاه مرد (حتى پسر ممیز ) نبوده و مشتمل بر حرام دیگرى مثل موسیقى و مانند آن نباشد اشکال ندارد. رقص در غیر این دو مورد، از مصادیق لهو بوده و سزاوار است که مؤمن، از لهو اجتناب کند.(استفتاءات، س ۱۰۴۲.)
آیات عظام سیستانى و وحید: تنها رقص زن براى شوهر و بر عکس آن، جایز است.
(سیستانى، Sistani.org، رقص ش ۷ ؛ دفتر: وحید.)
آیات عظام صافى، فاضل و مکارم: تنها رقص زن براى شوهر جایز است.
(مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۵۳۴ و ۵۳۵ ؛ صافى، جامع‏الاحکام، ج ۲، س ۱۵۸۰ ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۱۷۳۶ و ۱۷۳۸ ؛ نورى، استفتاءات، ج ۲ س ۵۷۴.)

آیا رقص کردی و محلی حرام است؟

سوال: آیا حکم شرعی رقص کردی یا رقص محلی یا حرکات عادی که به اسم رقص انجام می شود با حکم رقص کلاسیک و منظّم، متفاوت است؟
آیت الله بهجت (ره)
رقص به تمام انواع آن اشکال دارد.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله تبریزی (ره)
در صورت صدق رقص- چه محلّی باشد چه کلاسیک- حکم رقص را دارد. والله العالم
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)
اگر رقص به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مستلزم فعل حرام یا ترتب مفسده ای (انجام گناهی)باشد، جایز نیست.
اجویه الاستفتائات، ص 275، س 1167

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)
اگر رقص باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)
بطور کلی آنچه که در نظر عرف، رقص محسوب شود حرام است مگر رقص زن فقط برای شوهرش در صورتی که ناظر (بیننده)دیگری نباشد که اشکال ندارد. والله العالم
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)
رقص بطور کلی و به هر صورت و عنوان که باشد چون نوعاً منشا از بین رفتن شرم و حیا و در نتیجه خوف وقوع در مفسده(انجام گناه) دارد لذا احتیاط در اجتناب از مطلق (هرگونه)رقص است.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)
اگر رقص نامیده شود فرقی ندارد.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)
فرقی ندارند.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

بیشتر بخوانید: احکام جامع رقص

دکمه بازگشت به بالا