امر به معروف و اساتید زن

ما مقاله « امر به معروف و اساتید زن » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع(به جز صافی): نگاه کردن به صورت و دست‌ها تا مچ، اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و اگر جای از بدن او به غیر از صورت و دست ها باز باشد، نگاه عمدی چه با قصد لذت و چه بدون آن جایز نیست.[ توضیح المسائل، مراجع، م 2433؛ امام، استفتاءات، ج3، نظر و لمس، س 6 و76 و 81؛ خامنه‌ای، اجوبه، س 1086؛ بهجت، استفتاءات، احکام خانواده و ازدواج، نگاه، س 597 و 616 و 621؛ تبریزی، استفتاءات، س 1611 و 1645 و 1646؛ سیستانی، سایت؛ مکارم، استفتاءات، ج1، س 122 و ج2، س 1039.]

آیت‌الله صافی: نگاه کردن به بدن زن نامحرم حرام است و نگاه کردن به صورت و دست آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است و بدون قصد لذت هم بنابر احتیاط ترک آن لازم است.[ صافی، توضیح المسائل، م 2442.]

تبصره 1. اگر به طور اتفاقی به قسمت‌های که باید بپوشاند مانند مو و گردن و نپوشانده نگاه کرد، اشکال ندارد ولی نباید آن نگاه را تکرار کند و یا ادامه دهد.

تبصره 2. نگاه به چهره معلم اگر موجب فساد شود یا انسان بترسد که به حرام بیفتد، جایز نیست.

تبصره 3. اساتید خانم باید خود را از نگاه نامحرم حفظ کنند و حجاب را رعایت نمایند، مگر اینکه تمام شاگردان دختر باشند و در معرض دید نامحرم نباشند.

تبصره 4. طبق نظر برخی از مراجع اگر این افراد متهتک باشند یعنی زن‌های بی‌باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کنند، نگاه کردن به آنها اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد.

تبصره 5. در مواردی که اساتید زن در کلاس درس حجاب شرعی را رعایت نمی کند یا با لباس‌های تحریک کننده حضور پیدا می‌کنند باید با هماهنگی مسؤولین دانشگاه جلو این گونه مسائل را گرفت تا دانشجویان به مشکل برخورد نکنند و اساتید به وظیفه شرعیّه خودشان عمل نمایند.

امیدوارم این مقاله « امر به معروف و اساتید زن » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا