امر به معروف و عروسی

ما مقاله « امر به معروف و عروسی » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع: شرکت در چنین مجالسی که باعث گوش دادن به موسیقی حرام و یا تأیید گناه می گردد، جایز نیست.[ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 719 و ج 1، س 537؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 1011 و 1013 و ج 2 س1466 و 1477 و 1475؛ تبریزی، استفتاءات، س 1045 و 1071 و 1074؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 948 و 946 و 950 و ج 2، س 947؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س1426 و 1427 و دفتر: بهجت، وحید.]

امیدوارم این مقاله « امر به معروف و عروسی » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا