امر به معروف و ریش تراشی

ما مقاله « امر به معروف و ریش تراشی » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع (به جز سیستانی): تراشیدن ریش حرام است، و در صورت وجود شرایط باید آنها را نهی از منکر کنید و اگر آنها قبول نمی‌کنند و تأثیر ندارد، در این صورت، وظیفه‌ای ندارید و امر به معروف و نهی از منکر بر شما واجب نیست.[ امام، توضیح المسائل، م 2786 و 2791 ؛ مکارم، توضیح المسائل، م 2414؛ صافی،‌ توضیح المسائل، م2860 و 2862؛‌ نوری، توضیح المسائل، م 2784 و 2789؛‌ خامنه‌ای، اجوبه، س 1414 و سایت، احکام موضوعی، امر به معروف؛‌ فاضل، توضیح المسائل، م 2119 و 2124؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1608؛ دفتر مراجع. ]

آیت‌الله سیستانی: تراشیدن ریش حرام است، و در صورت وجود شرایط باید آنها را نهی از منکر کرد و اگر آنها قبول نمی‌کنند و تأثیر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید؛ هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.[ سیستانی، توضیح المسائل، ج 1، م 2205 و 2246.]

تبصره . طبق نظر همه مراجع (به جز بهجت و صافی) تراشیدن ریش بنا بر احتیاط واجب حرام است و طبق نظر آیات عظام بهجت و صافی تراشیدن ریش حرام است.[ امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 79 ؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 492 و 493 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 750 و 753 ؛ تبریزى، استفتاءات، س 1089 و 1096 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س957 و 955 ؛ سیستانى، Sistani.org، ریش تراشى، س 1 و 3 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1421 و 1416 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1740 و 1742 ؛ بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م 4؛ دفتر: وحید.]

امیدوارم این مقاله « امر به معروف و ریش تراشی » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا