امر به معروف و چهچهه زدن

ما مقاله « امر به معروف و چهچهه زدن » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): اگر به صورت غنا و آواز لهوی مناسب مجالس لهو و لعب در آیند، خواندن و شنیدن آنها حرام است و اگر غناء نشود، اشکال ندارد.[ امام، تحریر الوسیله، المکاسب و المتاجر، مقدمه، م 13 و استفتاءات، ج 3، صفحه 604، س 107؛ خامنه‌ای، اجوبه، س 1132 و 1149 و 1151؛ بهجت، استفتاءات، موسیقی، س 1757 و غنا 1792؛ مکارم، استفتاءات، ج2، س 701؛ فاضل، استفتاءات، ج 1، س 2170 و 2179؛ وحید، استفتاءات، کسب‌های حرام، س 6؛ نوری، استفتاءات، ج 1، س 445 و 447 و ج 2، س 539 و 596.]

آیت‌الله تبریزی: خواندن قرآن، دعا، اذکار و مدیحه و مرثیه با ترجیع صوت (گرداندن صدا درحلق) بنا براحتیاط واجب، جایز نیست.[ تبریزی، استفتاءات، س 1051 و 1067.]

آیت‌الله سیستانی: خواندن قرآن، دعا و اذکار با لحن غنایی، حرام است و خواندن مدیحه و مرثیه، قصییده و غزل اسلامی با سبک لهوی بنابر احتیاط واجب، جایز نیست و اگر سبک خواندن آنها لهوی نیست خواندن و شنیدنش مانعی ندارد.[ سیستانی، توضیح المسائل، ج 1، م 2226.]

امیدوارم این مقاله « امر به معروف و چهچهه زدن » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا