امر به معروف در عبادت

ما مقاله « امر به معروف در عبادت » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع: در این مورد چیزی بر شما واجب نیست مگر این که اشتباه او به جهت ندانستن مسئله باشد (جهل به حکم) که در این صورت باید او را ارشاد و راهنمایی کنید.[ خامنه‌ای،‌ اجوبه، س 729 و استفتاءات جدید، س 319 و سایت، احکام موضوعی، امر به معروف؛ بهجت، استفتاءات، احکام نماز، س 470 و امر به معروف، س 453؛ امام، تحریر الوسیله، امر به معروف، گفتار در شرایط وجوب، شرط اول، م 3 و 4 و شرط چهارم، م 24 و استفتاءات، ج 1، صفحه 162، س 124؛ صافی، توضیح المسائل، م 2870؛ فاضل، استفتاءات، ج 1، س 337؛ نوری، استفتاءات، ج 1، س 112؛ سیستانی، توضیح المسائل، ج 1، م 2209 و 2221 و 2222؛ دفتر مراجع.]

تبصره. فردی که مسئول تصحیح اعمال عبادی افرادی می‌باشد مانند برخی از معلمان و روحانی‌ کاروان‌ها، اگر ببیند این افراد نماز خود را غلط می خواند، در هر صورت چه جهل به موضوع و چه جهل به حکم واجب است به آنها تذکر دهند.

امیدوارم این مقاله « امر به معروف در عبادت » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا