اجازه شوهر

ما مقاله « اجازه شوهر » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع: بیرون رفتن زن از منزل برای واجب شرعی بدون اجازه شوهر اشکال ندارد ولی چون امر به‌ معروف و نهی از منکر واجب کفایی است نه واجب عینی اگر شوهر اجازه ندهد زن نمی‌تواند از منزل خارج شود و اما اگر لازمه امر به معروف خروج از منزل نباشد مثلاً بخواهد مهمانی که به منزل آمده را امر به معروف کند یا بخواهد با تلفن فردی را (مثلاً خواهرش) نهی از منکر کند، اجازه شوهر لازم نیست.[ توضیح المسائل، مراجع، م 2412 و2786 و 2791؛‌ خامنه‌ای، سایت، احکام موضوعی، امر به معروف؛ امام، استفتاءات، ج 3، حقوق زوجیت، س 10و13و 15؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 963؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1625 و 1628 و 1634؛ دفتر مراجع.]

امیدوارم این مقاله « اجازه شوهر » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا