تفاوت مرجع تقلید

ما مقاله « تفاوت مرجع تقلید » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع: خیر، نهی از منکر در این مورد واجب نیست.[ امام، تحریر الوسیله، کتاب امر به معروف، القول فی شرایط وجوبهما، شرط اول، م 2؛ سیستانی، توضیح المسائل، ج1، م 2209؛ صافی، 300 پرسش، ج2، س 297؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج 1، م 1271؛ دفتر مراجع. ]

امیدوارم این مقاله « تفاوت مرجع تقلید » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا