تغییر مکان گناهکار

ما مقاله « تغییر مکان گناهکار » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع: آری، همین مقدار اثر که ارتکاب منکر را تأخیر می‌اندازد کافی است و باید نهی از منکر کرد.‌[ امام، تحریر الوسیله، امر به معروف،‌گفتار در شرایط وجوب،‌شرط دوم،‌ م 18؛ خامنه‌ای، سایت،‌احکام موضوعی، امر به معروف، مکارم، توضیح المسائل، م 2414 و استفتاءات، ج2، س 1379؛‌ سیستانی، توضیح المسائل، ج1، امر به معروف، م 2205؛ دفتر مراجع.]

امیدوارم این مقاله « تغییر مکان گناهکار » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا