لباس روشن و نازک

ما مقاله « لباس روشن و نازک » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم و مفسده نشود، اشکال ندارد.[ نوری، استفتاءات، ج1، س485؛ امام، استفتاءات، ج3، احکام حجاب، س27؛ مکارم، استفتاءات، ج2، س152؛ فاضل، جامع المسائل، ج2، س1329؛ صافی، جامع الاحکام، ج2، س1729 و 1730؛ خامنه ای اجوبه الاستفتاءات، س1363 و 1366؛ تبریزی، استفتاءات، س1590؛ سیستانی، sistani.org، حجاب، س5؛ دفتر: وحید و بهجت.]

تبصره. اگر لباس به گونه ای بدن نما باشد و یا زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.

امیدوارم این مقاله « لباس روشن و نازک » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا