پوشش مشکی

ما مقاله « پوشش مشکی » را تقدیم شما می کنیم:

آیات عظام امام، بهجت، تبریزی، صافی، فاضل، نوری و وحید: پوشیدن لباس سیاه، هر چند مکروه است؛ ولی عبا از آن استثنا شده و چادر مشکی نیز داخل عنوان عبا است و مکروه نیست.[ امام، فاضل و صافی، توضیح المسائل مراجع، م865؛ نوری، توضیح المسائل، م866؛ وحید، توضیح المسائل، م872؛ تبریزی، استفتاءات، س1617؛ دفتر: بهجت.]

آیات عظام سیستانی و مکارم: به‌طور کلی پوشیدن لباس سیاه مکروه نیست؛ افزون بر آن‌که چادر مشکی داخل عنوان عبا است و عبا استثنا شده است.[ مکارم، استفتاءات، ج1، س119 و ج2، س152؛ سیستانی، sistani.org، لباس، س2 و دفتر.]

امیدوارم این مقاله « پوشش مشکی » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا