پوشش زیبا رویان

ما مقاله « پوشش زیبا رویان » را تقدیم شما می کنیم:

آیات عظام امام، خامنه ای، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: اگر باعث مفسده نشود، پوشاندن چهره بر آنان واجب نیست؛ ولی مردان وظیفه دارند به او نگاه نکنند.[ خامنه ای، استفتاء، س 619؛ مکارم، استفتاءات، ج2، س1019؛ امام، تعلیقات علی العروه، النکاح، م51 و استفتاءات، ج3، (احکام حجاب)، س30 و 29؛ فاضل و نوری، تعلیقات علی العروه، (النکاح)، م51؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج3، (النکاح)، م18.]

آیات عظام بهجت، تبریزی و وحید: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، بنابر احتیاط واجب باید چهره خود را بپوشاند.[ تبریزی، صراط النجاه، ج5، س1262؛ وحید، توضیح المسائل، م2444؛ دفتر: بهجت.]

آیت الله صافی: باید چهره خود را در برابر نامحرم بپوشاند.[ دفتر: صافی.]

امیدوارم این مقاله « پوشش زیبا رویان » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا