نگاه های خیابانی

ما مقاله « نگاه های خیابانی » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع: این نوع نگاه ها جایز نیست.[ مکارم، تعلیقات علی العروه، م 26، و استفتاءات، ج1، س 816؛ فاضل، تعلیقات علی العروه، ج 2، النکاح، م 26؛ صافی، هدایه العباد، ج2، النکاح، م28؛ امام، تحریرالوسیله، ج2، النکاح م28؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2، النکاح، م28؛ تبریزی، صراط النجاه، ج 6، م 948؛ دفتر: وحید و خامنه ای.]

تبصره. نگاه به دختر در خواستگاری به شرط این‌که احتمال بدهد دختر او را رد نمی‌کند اشکال ندارد.

امیدوارم این مقاله « نگاه های خیابانی » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا