حد مجاز عزادارى

ما مقاله « حد مجاز عزادارى » را تقدیم شما می کنیم:

با توجه به حکمت عزادارى بر اهل بیت علیهم السلام ـ به خصوص امام حسین(علیه‌السلام) حدّ عزادارى را شرع و عقلاء تعیین مى کنند. اگر عزادارى در شیوه هایى اجرا شود که شور را بر شعور غالب سازد و به نوعى موجب انحراف از فلسفه عزادارى گردد؛ خارج از حدود عزادارى مشروع، مقبول، موجّه و معقول است. اگر قالب هاى عزادارى به گونه اى باشد که عقلاى جامعه، آن را تقبیح کرده، آن را موجب وهن مذهب و آموزه هاى اصلى عاشورا مى دانند، قطعا حدّ غیرمجاز عزادارى خواهد بود. گفتنى اینکه شکل و صورت عزادارى، باید به گونه اى باشد که بتواند هسته و محتواى اصلى پیام عاشورا را به مردم ابلاغ کند و باور انسان ها را نسبت به آنها تقویت نماید، ولى اگر این ظاهر به صورتى درآید که نه تنها باطن و مغز را نشان ندهد، بلکه باعث گردد اصل مسأله و موضوع خدشه دار شود، شکل و صورت مناسبى نخواهد بود و این لباس بر قامت این تن رعنا، راست نخواهد آمد. به عنوان مثال قمه زنى ـ که یک گونه خاص عزادارى است ـ نه تنها شعارها و گفتارهاى اصلى عاشورا را به درستى ابلاغ نمى کند؛ بلکه چنانچه مقام معظم رهبرى فرمودند، موجب وهن قضیه کربلا مى گردد و لذا غیرمجاز است.[ در این خصوص نگا: پیرامون عزادارى عاشورا، (مجموعه سخنان، استفتائات و جواب هاى مقام معظم رهبرى در خصوص عاشورا).]

امیدوارم این مقاله « حد مجاز عزادارى » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا