خمس مهریه

ما مقاله « خمس مهریه » را تقدیم شما می کنیم:

همه مراجع(به جز بهجت): خیر.توضیح المسائل مراجع، م 1754؛ نورى، توضیح المسائل، م 1750؛ خامنه اى، اجوبه، س 861؛ وحید، توضیح المسائل، م 1762. بهجت: چنانچه از مخارج سال زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس دارد. بهجت، توضیح المسائل، م 1378.

امیدوارم این مقاله « خمس مهریه » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا