اتصال جماعت

ما مقاله « اتصال جماعت » را تقدیم شما می کنیم:

درنماز جماعت باید اتصال بین صفوت زنان و مردان حاصل شود و قسمت خانمها باید جزء مسجد محسوب و متصل به پایین باشد تا نماز در آن بجماعت صحیح باشد لذا ، باز بودن پنجره ها لازم است و اگر دیوار تا سقف کشیده شود و پنجره هم نداشته باشد و جدا از قسمت آقایان باشد نماز جماعت در چنین مکانی صحیح نیست چون اتصال حاصل نمی شود. و اگر پنجره هم داشته باشد و خیلی کوچک باشد صدق محل واحد نمی کند هرچند باز بگذارند .

امیدوارم این مقاله « اتصال جماعت » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا