مواردمصرف کفاره

ما مقاله « مواردمصرف کفاره » را تقدیم شما می کنیم:

اگرشخص مستحق(فقیر)با پول کفاره نان برای صاحب پول خریداری کند و از طرف او بخودش بابت کفاره بدهد ، در آن صورت می تواند آن را برای مهمانان خود به مصرف برساند هرچند میهمان غیر مستحق باشد.

امیدوارم این مقاله « مواردمصرف کفاره » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا