درنسیه گاهامشت

ما مقاله « درنسیه گاهامشت » را تقدیم شما می کنیم:

در معامله شرط کند که اگر چک پاس نشد فروشنده حق فسخ معامله را دارد و با فسخ خریدار باید جنس را برگرداند و یا می تواند به قیمت جدید بخرد .و جبران ضرر فروشنده بشود واما اگر حق فسخ نگذاشته باشند نمی توانند چیزی اضافه بگیرند .

امیدوارم این مقاله « درنسیه گاهامشت » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا