شعار مرگ بر …

ما مقاله « شعار مرگ بر … » را تقدیم شما می کنیم:

به طور کلی شعار مرگ بر یک دولت همچون آمریکا، شوروی(سابق)،اسرائیل، انگلیس و غیره واکنش طبیعی ملت ها نسبت به سیاست های استکباری و جنایت های این کشورها در قبال خودشان می باشد که دارای ریشه های دینی و عقلانی خاص خود می باشد و به همین دلیل امروزه با اوج گرفتن سیاست های خصمانه این کشورها در جهان و تبدیل شدن کشورهایی همچون آمریکا به نماد استکبار جهانی، این شعار حتی به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت پیدا کرده است چنانکه هر از چند گاهی در کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهایی که به نوعی طعم تلخ سیاست های استکباری آمریکا را کشیده اند تظاهرات هایی با چاشنی شعار نفرت از آمریکا و به آتش کشیدن پرچم این کشور شاهد هستیم. در کشور ما نیز سردادن چنین شعارهایی بر علیه رژیم های استکباری و به ویژه آمریکا ریشه در ادبیات ظلم ستیز ملت ایران داشته و دارای مبانی عقیدتی می باشد. با در نظر گرفتن ابعاد گسترده توطئه ها و جنایت آمریکا، انگلیس، اسرائیل و مزدوران آنها از جمله منافقین علیه مردم ایران و سایر ملل مظلوم جهان و خصومت و دشمن آشکار آنها با دین اسلام، این شعارها همواره بوده است.در مورد مقایسه شعارهایی که بر علیه آمریکا و یا اسرائیل داده می شود نسبت به دولتی مثل انگلیس و یا دولتی دیگر نیز باید بدانیم که به عنوان مثال انگلیس از سالها قبل از انقلاب اسلامی با ملت ایران رابطه خصمانه داشته و همواره در پی تسلط بر امور کشور و منابع آن و یا حداقل آسیب زدن به ملت ایران بود اما با توجه به پیشگامی دولت آمریکا در مبارزه با خواست های ملت ایران و نیز پنهانکاری های انگلیس، اقدامات خصمانه این کشور معمولا تحت الشعاع اقدامات خصمانه آمریکا قرار می گرفت. با این حال ملت ایران هرگز از دشمنی های انگلیس غافل نبوده و به دلیل همین سیاست های خصمانه این کشور نسبت به ملت ایران، مردم حتی در سالهای گذشته نیز شعار مرگ بر انگلیس را به عنوان یکی از شعارهای محوری خود در راهپیمایی ها سر می دادند و امروزه نیز با شدت یافتن دشمنی های این کشور با ملت ایران که بخشی از آنها عبارتند از حمایت از فتنه گران در سال 88، قرار دادن بنگاههای رسمی سخن پراکنی خود همچون بی بی سی در اخیار دشمنان ملت ایران و حتی حضور مستقیم عوامل سفارتخانه این کشور در جریان آشوب های پس از انتخابات 88، تهیه چندین قطعنامه ضد ایرانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم های یکجانبه بر علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی با تحریم های آمریکا و … در مجامعی که شعار مرگ بر آمریکا سرداده می شود شعار مرگ بر انگلیس شنیده می شود، هر چند همانگونه که گفته شد به دلیل اینکه امروزه آمریکا نماد اصلی استکبار جهانی می باشد و هدف از سردادن این شعارها نیز ابراز انزجار از استکبار جهانی می باشد لذا شعار مرگ بر آمریکا بیش از مرگ بر انگلیس شنیده می شود نه اینکه شعار دوم کلا محو شده باشد، در واقع با توجه به اینکه سردادن شعار مرگ بر علیه یک دولت، همانطور که اشاره شد، یک اقدام واکنشی نسبت به سیاست های خصمانه قدرتهای سلطه گر می باشد لذا میزان و حجم آن نیز ارتباط مستقیمی با فهم عمومی نسبت به میزان دخالت آن قدرتها در این رابطه خصمانه دارد و با توجه به آشکار بودن نقش آمریکا در این رابطه و تلاش موذیانه انگلیس برای پنهان کردن نقش خود و نیز با در نظر گرفتن این واقعیت که امروزه انگلیس، به ویژه در ارتباط با ایران خود را ذیل قدرت سلطه گری به نام آمریکا تعریف کرده است لذا بیشترین حجم شعارها بر علیه آمریکا می باشد. همچنین در رابطه با دیگر دولتها هم همین قاعده صدق می کند. از طرف دیگر هم به این نکته توجه داشته باشیم که امروزه کسانی هستند که به دنبال حذف شعارهای استکبارستیزی و آمریکاستیزی هستند، در حالی که با توجه به اقداماتی که آمریکا بر علیه ملتهای مختلف جهان، خصوصا علیه ملت ایران داشته و دارد، کم رنگ کردن و یا به حاشیه راندن چنین شعارهایی با آرمانهای امام خمینی و انقلاب اسلامی سازگار نیست.

امیدوارم این مقاله « شعار مرگ بر … » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا