فوت قبل ازحج

ما مقاله « فوت قبل ازحج » را تقدیم شما می کنیم:

اگر این شخص قبلا مستطیع بوده و نرفته و حج بر او مستقر شده است می توانند فیش را بفروشند و کسی را اجیر کنند که حج بجا آورد و بقیه پول مال همه ورثه است بلی اگر وصیت کرده که فرزند ی برایش بجا آورد باید مطابق وصیت عمل شود و اما اگر حج بر او مستقر نشده بوده و فقط ثبت نام کرده و فوت نموده است فیش به همه ورثه می رسد و حج گرفتن برای او لازم نیست مگر وصیت داشته باشد .

امیدوارم این مقاله « فوت قبل ازحج » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا