نوع دوستی در جدول

نوع دوستی در جدول کلمات

نوع دوستی

(12 خرداد 1400) پیشنهاد توسط: saba.heyda i1102 انسانیت

جواب بازی جدولانه مرحله 67

جدولانه مرحله 67

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

آب جاور:یخ

آب دهان:خرو

اداره آگاهی قدیم:تامینات

اکنون:الان

با:مع

برگ برنده:آس

بسیار خوب:باشه

پراکندن:نشر

پیش چشم»نصب العین

توانگری و ثروت:مکنت  

حرف فاصله:تا

درآمد از فرصت ها:رانت

دلداده مجنون:لیلی

راز:سر

راه رفتن کودکانه:تاتی

زنبور عسل:نحل

سست و تنبل:لس

سفرنامه ای از صادق هدایت:اصفهان نصف جهان

سنگ ترازو:وزنه

سوار دلیر و چابک:شهسوار

سوره زنان:نسا

شراب خوار:باده گسار

شهر کنار دریا:بندر

شیره:عصاره

شیطان:اهریمن

صریح:رک

قسمتی از جمعه:کلته

قسمتی از عالم هستی:کهکشان

قوت لایموت:نان

گرداگرد دهان:نس

گروه همفکری در حزب:فراکسیون

گل سرخ:رز

مادر خودمانی:ننه

مخزن سوخت خودرو:باک

میرا:فانی

نشانه جمع فارسی:ها

نظیر و مانند:همتا

نماد:سنبل

نوع دوستی:انسانیت

نوعی برادر و خواهر:ناتنی

نوعی نان:سنگک

کوشش:جهد

یکدندگی:لج

دکمه بازگشت به بالا