سریال pretty little liars

داستان سریال

در سریال دروغگوهای کوچولوی زیبا گناه اصلی : بیست سال پیش، وقوع اتفاقاتی غم انگیز و هولناک مردم شهر میلوود را وحشت زده می کند. اکنون گروهی از دختران نوجوان با یک تبهکار خطرناک به نام ای روبرو می شوند و…

درباره سریال

سریال دروغگوهای کوچولوی زیبا گناه اصلی P e y Li le Lia s O igi al Si محصول کشور آمریکا و در ژانر درام ، راز آلود می‌باشد و به کارگردانی در سال 2022 ساخته شده است. در سریال دروغگوهای کوچولوی زیبا گناه اصلی بازیگرانی چون Alexa de Chapli ، Alexis Ga i y، Bailee Madiso ، Ca so Rowla d، Ca he i e Gambeski، Cha dle Ki ey، Da iela Rosa io، Jady Cou e، Jo a ha Wiebe ، Jo da Go zalez و… به ایفای نقش پرداخته اند.

سریال های مشابه

آسوکا

ارین کارتر کیست

پناهگاه هارلان کوبن

وان پیس

چرخ زمان

بنیاد

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_1 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

مریم 22-04-2023

خیلی خوب ممنون از شما ولی این سریال ۷فصله چرا بقیش نمیزارین

13-04-2023

فوقلاعده ترین فیلمی بود که دیدم

ناصر 16-01-2023

خوب

19-08-2022

سه تا قسمت بعدی که اومده رو بذارین مرسی

07-08-2022

قسمت بعدی لطفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_2 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

P e y Li le Lia s: O igi al Si

P e y Li le Lia s: O igi al Si , k ow as P e y Li le Lia s: Summe School fo i s seco d seaso , is a Ame ica slashe ee d ama mys e y s eami g elevisio se ies c ea ed by Robe o Agui e-Sacasa a d Li dsay Calhoo B i g fo HBO Max. I is he fou h elevisio se ies i he P e y Li le Lia s f a chise, which is based o he ovel se ies w i e by Sa a Shepa d, a d se wi hi he same co i ui y as he p evious se ies.3 The se ies fea u es a e semble cas , headed by Bailee Madiso , Cha dle Ki ey, Za ia, Malia Pyles, a d Maia Reficco.

Wa e B os. a ou ced he se ies’s developme wi h Agui e-Sacasa as show u e i Sep embe 2020. I was give a s aigh – o-se ies o de by HBO Max a he e d of he same mo h. Filmi g ook place i New Yo k du i g he COVID-19 pa demic. I is he fi s se ies i he f a chise o o be b oadcas o ABC FamilyF eefo m a d o be ca ied o a s eami g elevisio se vice.

P e y Li le Lia s: O igi al Si p emie ed o July 28, 2022.4 I Sep embe 2022, he se ies was e ewed fo a seco d seaso , e i led as P e y Li le Lia s: Summe School.51

Plo edi

The slashe se ies follows he lives of a g oup of ee age gi ls who live i Millwood, Pe sylva ia, af e eceivi g e ifyi g a d c yp ic messages f om a mys e ious assaila amed A, holdi g hem espo sible fo some hi g agic ha hei mo he s did ha esul ed i he dea h of a classma e 22 yea s ea lie . The gi ls a e fo ced o eam up o figu e ou wha happe ed du i g he yea of 1999 a d wha oles hei mo he s played ha esul ed i he agedy.6

Cas a d cha ac e sedi

Mai edi

Recu i gedi

Gues cha ac e s f om P e y Li le Lia sedi

Episodesedi

P oduc io edi

Developme edi

O Sep embe 2, 2020, i was a ou ced ha a ew P e y Li le Lia s se ies was i developme a Wa e B os., wi h Rive dale c ea o Robe o Agui e-Sacasa aki g ove as show u e f om I. Ma le e Ki g.13 O igi al Si akes place wi hi he same co i ui y as he p evious elevisio se ies, bu follows ew cha ac e s a d s o yli es i a ew se i g.143

O Sep embe 24, 2020, HBO Max gave he se ies a di ec – o-se ies o de of 10-episodes a d was amed P e y Li le Lia s: O igi al Si , wi h Agui e-Sacasa eami g up wi h Li dsay Calhoo B i g o develop he se ies.15 Agui e-Sacasa also execu ive p oduces he se ies alo gside Ki g, Leslie Mo ge s ei a d Gi a Gi olamo. P oduc io compa ies i volved wi h he se ies a e Muckle Ma P oduc io s, Alloy E e ai me , a d Wa e B os. Televisio .1617

O Sep embe 7, 2022, HBO Max e ewed he se ies fo a seco d seaso , e i led as P e y Li le Lia s: Summe School.51

Cas i gedi

I July 2021, Cha dle Ki ey, Maia Reficco, a d Bailee Madiso we e cas o s a i g oles.1819 I Augus 2021, Za ia, Malia Pyles, Alex Aio o, Mallo y Bech el, a d E ic Joh so joi ed he mai cas .2021 I Sep embe 2021, Ca so Rowla d, Jo da Go zalez, Be Cook, Elias Kacavas, Be o G ee e, Lea Salo ga, Sha o Leal, Ca ly Pope, Ele a Goode, a d Zakiya You g we e cas i ecu i g oles.2223 I Novembe 2021, C is ala Ca e , De ek Kle a, Ka e Je i gs G a , Robe S a o , Je ife Fe i , Lilla C awfo d, B ia Al emus, A ho y O do ez, a d Jeff ey Bea joi ed he cas i ecu i g capaci ies.24 I Decembe 2021, Ava DeMa y, K is e Maxwell, a d Gab iella Pizzolo we e cas i ecu i g oles.25 I Novembe 2022, Go zalez was p omo ed as a se ies egula fo he seco d seaso .1 I Ap il 2023, Elias Kacavas had bee p omo ed o a se ies egula fo he seco d seaso .10 I he same mo h, i was epo ed ha A abe h Gish would ep ise he ole as D . A e Sulliva f om he o igi al se ies.11

Filmi gedi

The se ies was se o film a Up ive S udios i Sauge ies, New Yo k, i mid o la e 2021.26 Filmi g bega o Augus 23, 2021, i he ci y of Hudso , New Yo k, du i g he COVID-19 pa demic.2728 Filmi g w apped o May 2, 2022.29

The se ies’ seco d seaso bega filmi g i Ap il 2023.30 I May 2023, i was epo ed ha filmi g fo he seco d seaso has bee delayed due o he w i e s s ike.31

Musicedi

Film compose Joseph Bisha a was hi ed o do he se ies’ sco e.32 He is k ow fo his wo k i ho o movies, i cludi g he I sidious film se ies a d The Co ju i g f a chise.32 A emix ve sio of Sec e by he Pie ces appea ed i he ope i g seque ce.3334 The o igi al so g was p eviously used as he ope i g heme i he o igi al P e y Li le Lia s, while P e y Li le Lia s: The Pe fec io is s used a cove ve sio by De ma k Wi e .

Releaseedi

The se ies p emie ed o July 28, 2022, wi h he fi s h ee episodes available, followed by wo mo e episodes each o Augus 4 a d 11, a d he he fi al h ee episodes o Augus 18.4

Recep io edi

P e y Li le Lia s: O igi al Si was me wi h c i ical acclaim f om c i ics. The eview agg ega o websi e Ro e Toma oes epo ed a 89% app oval a i g wi h a ave age a i g of 7.110, based o 18 c i ical eviews. The websi e’s c i ics co se sus eads, Boas i g a a alizi g ew mys e y alo g wi h a ef eshi gly g ou ded c op of p e y li le lia s, O igi al Si is a gossipy good ime.35 Me ac i ic, which uses a weigh ed ave age, assig ed a sco e of 82 ou of 100 based o 5 c i ics, i dica i g u ive sal acclaim.36

P e y Li le Lia s

Fou f ie ds ba d oge he agai s a a o ymous foe who h ea e s o eveal hei da kes sec e s, while also i ves iga i g he disappea a ce of hei bes f ie d.Fou f ie ds ba d oge he agai s a a o ymous foe who h ea e s o eveal hei da kes sec e s, while also i ves iga i g he disappea a ce of hei bes f ie d.Fou f ie ds ba d oge he agai s a a o ymous foe who h ea e s o eveal hei da kes sec e s, while also i ves iga i g he disappea a ce of hei bes f ie d.

دکمه بازگشت به بالا