جمله با try on

کاربرد و معنی y o چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف y o آشنا شوید.

دانلود بهترین اپ آموزش زبان انگلیسی تعیین سطح رایگان

دانلود بهترین اپ آموزش زبان انگلیسی تعیین سطح رایگان

در این بخش شما را با معنی فعل عبارتی y o آشنا کرده و با ذکر مثال، کاربرد آن را در جمله بیان می‌کنیم.

ترجمه و معنی y o

به طور خلاصه ترجمه y o در فارسی به معانی زیر است:

پرو کردن؛

امتحان کردن؛

و غیره

کاربرد y o

اگر قبل از خرید کفش و یا لباس آن را پرو کرده تا از اندازه و سایز بودنش مطمئن شوید؛ می‌توانید از y o برای بیان این کار استفاده کنید. فعل y o از جمله افعال عبارتی و یا ph asal ve bs انگلیسی است که به‌صورت y o some hi g و یا y some hi g o مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنی y o به فارسی عبارت است از:

(کفش و غیره) امتحان کردن و یا پوشیدن؛

(لباس) پرو کردن و یا امتحان کردن؛

تست کردن و یا امتحان کردن.

علاوه بر موارد فوق، می‌توانید از y i o به معنی بپوشش و یا امتحانش کن استفاده کنید.

هم‌چنین عبارت y i o wi h someo e به معنی صبر کسی را امتحان کردن و یا طاقت کسی را محک زدن است.

می‌توانید اصطلاح Do ’ y a y hi g o wi h me را به معنی سربه‌سر من نگذاری ها! به‌کار ببرید. در ادامه به شما چند مثال از کاربرد درست و معنی y o در جمله ارائه خواهیم داد.

فعل عبارتی y o را هم می‌توان در زمره افعال باقاعده زبان انگلیسی لحاظ کرد و هم در گروه افعال بی‌قاعده. این یعنی برای تبدیل شدنش به زمان گذشته و کامل هم باید به انتهای آن ed افزود و هم y را به i تبدیل کرد. درنتیجه زمان گذشته و شکل سوم این فعل ied o می‌شود. هم‌چنین اسم مصدر (ge u d) و یا حالت استمراری این فعل نیز yi g o خواهد بود.

مثال برای فعل y o

Did he y o ha shi befo e he bough i ? I looks oo big fo him.

آیا آن پیراهن را قبل از خرید پرو کرد؟ برای او خیلی بزرگ به‎نظر می‌رسد.

Excuse me, bu I’m o su e if hese jea s fi me. Ca I y hem o ?

ببخشید، اما مطمئن نیستم که این شلوار جین سایز من است یا نه. آیا می‌توانم آن را امتحان کنم؟

You should y o a pai of shoes befo e you buy hem.

باید قبل از خریدن یک جفت کفش، آن‌ها را بپوشید.

Do you wa o y o his d ess?

آیا می‌خواهی این لباس را پرو کنی؟

The ac o s decided o y o he ew play ou of ow .

بازیگران تصمیم گرفتند نمایش جدید را در خارج از شهر تست کنند.

T y o he shoes o see if hey fi .

کفش‌ها را بپوش تا ببینی اندازه هستند یا نه.

دکمه بازگشت به بالا