زمان دعوت به مصاحبه فرهنگیان 1402

زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

فرآیند مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در دو مرحله مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش) برگزار می شود.

مصاحبه اختصاصی و عمومی رشته های مخصوص متقاضیان بومی و دارای تعهد استخدام از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو معلم در این دو دانشگاه می باشد که صرفاً در مهلت تعیین شده امکان پذیر می باشد.

از این رو با توجه به اینکه انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود، لازم است معرفی شدگان از اقدامات لازم قبل از حضور در جلسه مصاحبه و همچنین زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 اطلاع کامل و دقیق داشته باشند تا به مشکل برنخورند.

به همین منظور در ادامه مقاله جزئیات برگزاری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و رجایی 1402 (از قبیل زمان، محل، فرم ها و مدارک مورد نیاز، هزینه مصاحبه) برای کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی تجربی، انسانی، ریاضی، هنر و زبان ارائه شده است.

روند ارزیابی داوطلبان از روز یکشنبه به تاریخ 19 06 1402 آغاز خواهد شد و زمان انجام مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلبان معرفی شده، به وسیله ی مدیریت پردیس های استان بومی دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

مراحل برگزاری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

همانطور که پیش تر اشاره شد مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی متمرکز دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال 1402 براساس استان بومی در دو بخش مجزای مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش) برگزار می شود.

معرفی شدگان برای انجام مصاحبه عمومی و ارزیابی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 48 ساعت بعد از اعلام اسامی با ورود به درگاه اطلاع رسانی psd.cfu.ac.i حداکثر تا دو روز نسبت به تکمیل فرم ها و بارگزاری مدارک و مستندات فردی، تحصیلی، افتخارات و سایر مدارک امتیاز آور بر اساس جداول مربوطه در درگاه فوق اقدام نمایند. این زمان تمدید نمی شود.

اولین مرحله دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان مرحله مصاحبه اختصاصی می باشد که توسط مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود.

مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان طبق آدرس اعلامی در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش تحت عنوان “زمان و آدرس محل مصاحبه و گزینش‌ رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه فرهنگیان آزمون سراسری 1402” براساس دانشگاه معرفی شده داوطلب صورت می گیرد.

در صورتی که داوطلب در مرحله مصاحبه اختصاصی مورد تأیید قرار گیرد به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی جهت انجام مصاحبه عمومی معرفی می شود در غیر اینصورت از انجام مرحله بعدی مصاحبه کنار گذاشته می شود.

مراحل مصاحبه اختصاصی: مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان شامل 4 مرحله زیر است:

مراحل مصاحبه عمومی: معرفی شدگان جهت شرکت در مصاحبه عمومی (گزینش) می بایست مراحل زیر انجام دهند:

اقدامات لازم قبل از حضور در جلسه مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

در این بخش به بررسی اقدامات لازم برای انجام بخشی از مراحل مصاحبه عمومی (گزینش) و مصاحبه اختصاصی دانشگاه فرهنگیان و همچنین نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش پرداخته ایم.

لذا داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شده است می بایست اقدامات لازم زیر قبل از حضور در جلسه مصاحبه اختصاصی انجام دهند:

1- پس از تهیه دو نسخه پرینت از فرم اطلاعات فردی (فرم شماره 2) نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس 4*3 به هر نسخه و مدارک خواسته شده در این فرم اقدام و سپس به همراه یکسری کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از تاریخ انتشار اسامی معرفی شدگان به مصاحبه، به اداره آموزش و پرورش (نماینده گزینش) محل سکونت خود تحویل نمایند.

2- لازم است در تکمیل “فرم اطلاعات فردی” دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هر گونه نقص و… در تکمیل فرم، به عهده داوطلب می باشد.

3- عدم تکمیل فرم و یا عدم تحویل به موقع آن به نماینده گزینش آموزش و پرورش محل سکونت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

4- کلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و رجایی مکلفند، فرم” اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی” (فرم شماره 1) را تکمیل و در زمان مراجعه مصاحبه اختصاصی (در مهلت مقرر)  به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان سال 1402

زمان دقیق انجام مصاحبه از معرفی شدگان، از سوی مدیریت پردیس های استان بومی دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تعیین خواهد شد. لذا معرفی شدگان موظفند با مراجعه به سایت مدیریت پردیس های استان بومی دانشگاه و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند.

به داوطلبان توصیه می شود از تاریخ 19 06 1402 از طریق سایت اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش جدول شماره (1) از مکان و زمان دقیق مصاحبه، مطلع شوند و جهت شرکت در مصاحبه اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

معرفی شدگان دقت نمایند چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ایجاد گردد. متعاقبا از طریق مدیریت پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان استان بومی اعلام خواهد شد.

 همچنین در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام مصاحبه معرفی شدگان کفایت ننماید، ممکن است مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به داوطلب (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر برای مصاحبه) ادامه یابد.

محل مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

مصاحبه اختصاصی کلیه کد رشته محل های مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری گروه آزمایشی مربوطه برای رشته های دانشگاه فرهنگیان در پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری مصاحبه در استان ها) برگزار می شود.

انجام مصاحبه اختصاصی و ارزیابی از معرفی شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر رشهید رجایی 1402 در استان بومی داوطلب صورت خواهد گرفت. در ضمن داوطلبان به منظور پیگیری امور مربوط، می توانند به سایت دانشگاه مزبور به نشانی www.s u.ac.i مراجعه نمایند. آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو

مدارک مورد نیاز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 معرفی شدگان برای انجام مصاحبه عمومی و ارزیابی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 48 ساعت بعد از اعلام اسامی با ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان psd.cfu.ac.i حداکثر تا دو روز نسبت به تکمیل فرم ها و بارگزاری مدارک و مستندات فردی، تحصیلی، افتخارات و سایر مدارک امتیاز آور بر اساس جداول مربوطه در سامانه فوق اقدام نمایند. این زمان تمدید نمی شود.

جهت ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 کلیک کنید.

 همچنین معرفی شدگان جهت شرکت در مصاحبه اختصاصی می بایست یکسری مدارک را به همراه خود در روز مصاحبه داشته باشند. مدارک لازم برای مصاحبه تخصصی دانشگاه فرهنگیان توسط هر یک از مراکز مجری مصاحبه استان ها به داوطلبان اطلاع رسانی می شود.

بطور کلی در روز برگزاری مصاحبه اختصاصی به همراه داشتن اصل و کپی مدارک زیر در زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 الزامی است:

هزینه مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

براساس جدول تعرفه های آزمون سراسری 1402، هر یک از داوطلبان معرفی شده برای هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت های عمومی می بایست مبلغ 214 هزار تومان را در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 به نشانی psd.cfu.ac.i واریز کنند.

از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه اختصاصی انجام نمی پذیرد. فلذا این گونه داوطلبان از واریز مبلغ فوق الذکر خودداری نمایند. بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

نکات مهم پیرامون شرکت در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

1- معرفی شدگان لازم است برای انجام مصاحبه در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پیگیری اقدامات لازم، با مراجعه به آدرس سایت مدیریت پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان به شرح جدول شماره 1 و یا سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی www.s u.ac.i اقدام نمایند. در ضمن مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان توسط هر یک از دانشگاه ها و همچنین سایت سازمان سنجش به داوطلبان اطلاع رسانی می شود.

2- جزئیات برگزاری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 برای داوطلبان کلیه استان ها (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، لرستان مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد) توسط مدیریت پردیس دانشکاه فرهنگیان و هسته گزینش آموزش و پرورش استان مربوطه اعلام می شود.

2- داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرآیند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

3- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می گردد. مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

4- تأیید مصاحبه تخصصی داوطلب در هر یک از مراکز مجری مصاحبه، به این مفهوم خواهد بود که صلاحیت تخصصی داوطلب معرفی شده به آموزش و پرورش، برای رشته محل های انتخابی در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رشته بهداشت مدارس، مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین در صورت تایید صلاحیت های عمومی (گزینش) داوطلب توسط دبیرخانه هیات مرکزی گزینش، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس نمره علمی آزمون سراسری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

5- با توجه به اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1402 به داوطلبان معرفی شده برای انجام مصاحبه تخصصی، توصیه می شود اصلاحات بعدی دفترچه مذکور را از طریق سایت سازمان سنجش به دقت مطالعه نموده و براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای انجام مصاحبه تخصصی اقدام نماید.

6- داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بهداشت مدارس، می توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه های مزبور اقدام نموده و یا در مراحل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی شرکت نکنند.

7- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متاقعب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

8- بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت  رشته های دوگانه در دانشگاه های همکار با دانشـگاه فرهنگیان در آزمون سـراسـری سـال 1402 براسـاس استان بومی در دو بخش مجزا (بررسـی صـلاحیت های اختصاصی و صلاحیته ای عمومی ( گزینش) همانند سایر داوطلبان صورت می گیرد.

9- به معرفی شدگان رشته های تحصیلی مشترک دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه ها توصیه می شود شرایط و ضوابط تحصیل دوره مشترک (مدارک دوگانه) مندرج در قسمت «د» صفحات 4 و 5 بخش پیوستهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1402 را مطالعه و دقت نمایند.

برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری 1402 براساس استان بومی در دو بخش مجزای مصاحبه تخصصی و مصاحبه عمومی (گزینش) برگزار می شود.

معرفی شدگان به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 قبل از حضور در جلسه مصاحبه ابتدا می بایست مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان را حداکثر تا 72 ساعت پس از اعلام اسامی در سایت سازمان سنجش به نماینده هسته گزینش در نزدیک ترین اداره آموزش و پرورش محل سکونت خود تحویل دهند.

سپس در روز برگزاری مصاحبه تخصصی مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان را جهت تشکیل پرونده می بایست همراه خود داشته باشند تا به مسئولین مدیریت امور پردیس دانشگاه فرهنگیان استان خود تحویل دهند در غیر اینصورت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه تلقی خواهد شد.

لذا بدلیل اهمیت تحویل به موقع مدارک به مرکز مجری مصاحبه تخصصی و هسته گزینش آموزش و پرورش محل سکونت، در ادامه مقاله لیست کامل مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی تجربی، انسانی، ریاضی، هنر و زبان و همچنین روند و مهلت ارسال مدارک به همراه مدارک امتیاز آور مصاحبه ارائه شده است.

مدارک لازم جهت ارسال در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 

معرفی شدگان برای انجام مصاحبه عمومی و ارزیابی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 48 ساعت بعد از اعلام اسامی با ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان psd.cfu.ac.i حداکثر تا دو روز نسبت به تکمیل فرم ها و بارگزاری مدارک و مستندات فردی، تحصیلی، افتخارات و سایر مدارک امتیاز آور در سامانه اقدام نمایند.

اطلاعات و مدارکی که می بایست در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 به ترتیب ارسال و بارگزاری کنید به شرح جدول زیر است.

تذکرمهم:

ارسال مدارک و اطلاعات مشخص شده ردیف های 1تا 3 جدول فوق الزامی است و هر گونه نقص در مدارک و اطلاعات، به منزله نقص در پرونده می باشد. ولی مدارک و اطلاعات مندرج در ردیف 4 الزامی نیست، و فقط کسانی که در شاخص های تعیین شده مدارک معتبر دارند، لازم است اطلاعات را ثبت و مدارک مرتبط را بارگذاری نمایند.

مدارک لازم جهت ارسال به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل سکونت 1402

همانطور که اشاره شد دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان قبل از حضور در جلسه مصاحبه اختصاصی می بایست مدارک مورد نیاز را به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی خود تا حداکثر 72 ساعت پس از تاریخ انتشار اسامی در سایت سنجش تحویل دهند. عدم ارسال مدارک به منزله انصراف داوطلب از شرکت در جلسه مصاحبه است.

مدارک ارسالی به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت 1402 عبارتند از:

مدارک لازم برای روز جلسه مصاحبه تخصصی دانشگاه فرهنگیان 1402

معرفی شدگان برای شرکت در مصاحبه تخصصی دانشگاه فرهنگیان می بایست یکسری مدارک را در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند و به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده تحویل دهند.

مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان بطور جداگانه توسط هر یک از مراکز مجری مصاحبه تخصصی استان ها به داوطلبان اطلاع رسانی می شود. بطور کلی در روز برگزاری مصاحبه تخصصی به همراه داشتن مدارک زیر الزامی است:

مدارک امتیاز آور مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتکران، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی، جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر، براساس کد رشته محل انتخابی، از اولویت پذیرش برخوردار خواهند شد.

لذا داوطلبانی که فعالیت های علمی، انجمن های دانش آموزی و کسب رتبه در مسابقات فرهنگی هنری و المپیاد ورزشی دارند می توانند با ارائه اصل مدارک و کپی آن در روز تشکیل پرونده و مصاحبه تخصصی از امتیازات مرتبط با فعالیت های فرهنگی، تربیتی و ورزشی استفاده نمایند. مدارک امتیاز آور مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 عبارتند:

1- فعالیت های علمی: ثبت اختراع – ثبت ابتکار – کسب رتبه در جشنواره های خوارزمی – کسب رتبه در المپیاد های علمی

2- فعالیت های انجمن های دانش آموزی: عضو بسیج دانش آموزی – عضو شورای دانش آموزی – عضو انجمن اسلامی  دانش آموزی – عضو پیشتازان  (سازمان دانش آموزی) – دانش آموز منتخب شهردار مدرسه

3- مسابقات فرهنگی هنری: کسب رتبه درقرآن و عترت – کسب رتبه برتر در احکام و نماز – کسب رتبه برتر در هنرهای نمایشی – کسب رتبه برتر در هنر های تجسمی – کسب رتبه برتر در امور ادبی – کسب رتبه برتردر گروه های سرود انقلابی – کسب رتبه برتر در کار و فن آوری

4- المپیاد ورزشی: کسب حکم قهرمانی المپیادهای ورزشی – کسب کمربند در رشته های رزمی (ثبت در فدراسیون) – دارای مدرک مربیگری – عضو تیم ملی در رشته های ورزشی

لازم به ذکر است بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیازآور در مصاحبه اختصاصی صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه، به مدارک ارائه شده جدید داوطلب، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

شرایط لازم جهت انجام مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402

از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 و اطلاعیه های اصلاحی بعدی سازمان سنجش باشند در غیر این صورت انجام مصاحبه علمی – تخصصی از داوطلب منتفی خواهد بود. شرایط لازم جهت انجام مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 عبارتند از:

لازم به ذکر است شرایط جسمانی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه، باید مورد تأیید قرار گیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

نکات مهم پیرامون شرکت در مصاحبه اختصاصی دانشگاه فرهنگیان 1402

1- معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان آزمون سراسری سال 1402 می بایست مطابق برنامه ریزی اعلام شده از سوی مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان برای انجام فرآیند مصاحبه (تشکیل پرونده، معاینات پزشکی، مصاحبه تخصصی) به محل های تعیین شده مراجعه نمایند.

جزئیات برگزاری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 برای داوطلبان کلیه استان ها (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و  بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، لرستان مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد) توسط مدیریت پردیس دانشکاه فرهنگیان و هسته گزینش آموزش و پرورش استان مربوطه اعلام می شود.

2- لازم است داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع زمان اعلام شده در مرکز مجری مصاحبه تخصصی استان محل سکونت خود حضور یابند.

3- عدم حضور در روز و مکان تعیین شده به منزله انصراف تلقی شده و مطابق شیوه نامه، مصاحبه مجدد انجام نخواهد شد.

4- از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد، بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ هزینه مصاحبه خودداری نمایند. بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

5- براساس جدول تعرفه های آزمون سراسری 1402، هر یک از داوطلبان معرفی شده برای هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت های عمومی می بایست مبلغ 214 هزار تومان را در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402 به نشانی psd.cfu.ac.i واریز کنند.

6- بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت  رشته های دوگانه در دانشگاه های همکار با دانشـگاه فرهنگیان در آزمون سـراسـری سـال 1402 براسـاس استان بومی در دو بخش مجزا (بررسـی صـلاحیت های اختصاصی و صلاحیته ای عمومی ( گزینش) همانند سایر داوطلبان صورت می گیرد.

7- به معرفی شدگان رشته های تحصیلی مشترک دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه ها توصیه می شود شرایط و ضوابط تحصیل دوره مشترک (مدارک دوگانه) مندرج در قسمت «د» صفحات 4 و 5 بخش پیوستهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1402 را مطالعه و دقت نمایند.

8- روند ارزیابی داوطلبان از روز یکشنبه به تاریخ 19 06 1402 آغاز خواهد شد و زمان انجام مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلبان معرفی شده، به وسیله ی مدیریت پردیس های استان بومی دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

ایران مشاوره ۱۹۹ نظرها

دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با هدف آموزش دبیران آینده تاسیس شده اند که هر دو دانشگاه از طریق آزمون سراسری اقدام به جذب دانشجو می کنند. بنابراین داوطلبان واجد شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ که تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان دارند، باید در کنکور سراسری ثبت نام و در فرآیند انتخاب رشته شرکت نمایند.

در واقع داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در این دو دانشگاه، می بایست در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری کد رشته محل های مربوط به این مراکز آموزشی را در فرم اینترنتی انتخاب رشته خود قرار دهند. چنانچه پس از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری 1402 داوطلب رتبه لازم برای پذیرش در دانشگاه را داشته باشد، از او برای انجام مراحل مصاحبه دعوت می شود و در صورتی که در این مرحله نیز پذیرفته شود، مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه خواهد بود.

چنانچه داوطلبی به دلایل موجه یا غیر موجه در روز تعیین شده برای مصاحبه حضور نیابد، فرصت مصاحبه از داوطلب گرفته خواهد شد.

فهرست محتوا

زمان برگزاری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

تقریبا یک ماه پس اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دانشگاه فرهنگیان شده اند، دعوت به مصاحبه می شوند. البته مکان و تاریخ دقیق مصاحبه هر کدام از دانشگاه ها در هر استان متفاوت بوده و از طریق آدرس اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش استان های مختلف در فایل ارائه شده توسط سایت سازمان سنجش در دسترس خواهد بود.

داوطلبان احتمالا در شهریور ماه ۱۴۰۲ می توانند جهت مشاهده جزئیات مربوط به برگزاری مرحله مصاحبه به سایت مزبور مراجعه نمایند. طبیعتا زمان و مکان برگزاری این جلسات متفاوت خواهد بود، افراد از طریق تماس با مرکز ایران مشاوره می توانند جهت دریافت راهنمایی بیشتر اقدام نمایند.

داوطلبانی که اسامی آنها برای مصاحبه اعلام شده است، باید توجه کنند که در گزینش نهایی هر رشته فقط افرادی پذیرفته خواهند شد که برابر برنامه زمانی تعیین شده در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش شرکت کرده، در این مرحله موفق شوند، صلاحیت عمومی آنها نیز توسط هیئت‌ مرکزی گزینش تائید شده و همچنین حد نصاب نمره‌ علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب نمایند.

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

شرایط دعوت به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان کنکور 1402

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری دانشگاه فرهنگیان 1402، اگر شخص داوطلب موفق به کسب نمره قبولی یعنی تراز بالاتر از 6500 را کسب کرده باشد، سازمان سنجش این افراد را به مصاحبه دعوت خواهد کرد. به مواردی که در زیر به آن ها اشاره نموده ایم دقت کنید.

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان

نحوه برگزاری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

داوطلبانی که در زمان مقرر، ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۲ را به انجام رسانده و رتبه قبولی کنکور را کسب نموده اند، در صورت گزینش کدرشته های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و همچنین مجاز شدن جهت ورود به مرحله دوم، می توانند در جلسه مصاحبه حضور یابند.

نحوه برگزاری این مرحله در واقع شامل مصاحبه شفاهی و معاینات پزشکی می شود که در بخش اول داوطلب می بایست به یک سری از سوالات در حوزه های مربوط به احکام شرعی، روانشناسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ ایران و اسلام و… پاسخ دهد تا میزان تسلط و نحوه پاسخ دهی او مورد سنجش قرار بگیرد.

پس از گذراندن این بخش با موفقیت حال نوبت به تایید سلامت بدن، روان و شرایط جسمانی فرد می رسد که توسط پزشک معتمد معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد.

لازم به ذکر است که معمولا گروه مصاحبه کننده شامل 3 نفر می شود و محل برگزاری نیز به تفکیک استان و جنسیت، در واحدهای پردیس خواهران و برادران تعیین می گردد. مدت زمان برگزاری مصاحبه ها حدودا 40 دقیقه است و هر کدام از جلسات به صوت انفرادی صورت می گیرد.

سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان کنکور 1402

توصیه می شود که در هنگام مصاحبه تمامی مقامات کسب شده در طول دوره تحصیل خود را در اختیار مصاحبه کنندگان قرار دهید، چرا که مخترعان، مبتکران، نخبگان علمی و مهارتی، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی جشنواره خوارزمی، از اولویت پذیرش برخوردار می باشند. همچنین افراد بایستی هنگام حضور در جلسه مصاحبه، مدارک ذیل را نیز به همراه داشته باشند.

سوالات متداول مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

در این قسمت قصد داریم متداول ترین سوالاتی که در جلسه مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی 1402 پرسیده می شوند را جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان شرح دهیم.

فراموش نکنید که در صورت عدم حضور داوطلب در زمان تعیین شده در محل برگزاری، متقاضی از حضور در سایر مراحل نیز حذف می گردد. همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که در پذیرش مهر ماه موفق به پذیرش نشده اید، می توانید در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بهمن ۱۴۰۲ نیز شانس خود را مجددا امتحان نمایید. فقط به خاطر داشته باشید که قبل از هر گونه اقدامی برای نام نویسی، دفترچه تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بهمن 1402 را جهت آگاهی از شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و همچنین زمان بندی مراحل مختلف مورد مطالعه دقیق خود قرار دهید.

اعلام نتایج دانشگاه فرهنگیان

سوالات متداول

1- مصاحبه دانشگاه فرهنگیان برای سال ۱۴۰۲ در چه تاریخی برگزار می شود؟

داوطلبان احتمالا در شهریور ماه مصاحبه را به انجام خواهند رساند.

2- مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ شامل چند مرحله می شود؟

مصاحبه این دانشگاه شامل مصاحبه شفاهی و معاینات پزشکی می شود.

3- سوالات متداول مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ چه چیزهایی هستند؟

سوالات متداول مصاحبه این دانشگاه و سایر جزئیات لازم در این مقاله برای شما شرح داده شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دکمه بازگشت به بالا