سهاپ آموزش و پرورش

سایت سهاپ | سامانه هسته گزینش sahap. azaviedu.i

معرفی سایت ها 2 دیدگاه

سامانه هسته گزینش سهاپ آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

سامانه سهاپ

این سامانه برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی توسط آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ایجاد شده تا دسترسی آسانتری را برای کاربران فراهم کرده باشد.

برای ورود به این سامانه بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

پشتیبان سایت سهاپ

تلفن: ۳۲۲۵۶۱۵۰ ۰۵۱

ایمیل: Sahap. azaviedu.i @i a .i

سایت سهاپ | سامانه هسته گزینش sahap. azaviedu.i

معرفی سایت ها 2

سامانه هسته گزینش سهاپ آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

سامانه سهاپ

این سامانه برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی توسط آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ایجاد شده تا دسترسی آسانتری را برای کاربران فراهم کرده باشد.

دکمه بازگشت به بالا